Tài liệu

Dịch vụ logisics là gì? Bạn có bao giờ thắc mắc như vậy không? Cá nhân tôi mặc dù đã làm trong ngành shipping nhiều năm, và sau đó chuyển sang làm cho công ty logisics, tôi vẫn có thời gian dài không có khái niệm rõ ràng về lĩnh vực này. Tài liệu về logistics

Read More

: So tay huong dan Thu tuc Hai quan Xuat nhap khau PHẦN I ĐĂNG KÝ TỜ KHAI Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia […]

Read More

Phụ lục VIII BIỂU MẪU VỀ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Mẫu Quyết định về việc kiểm tra sau thông quan (số 01/2015-KTSTQ). Mẫu Thông báo thu thập thông tin tại doanh nghiệp (số 02/2015-KTSTQ). Mẫu Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết […]

Read More

ACT VIỆT NAM © All Rights Reserved.2017